Ontwikkelen

Stilstand is achteruitgang; en succes hangt (onder meer) af van de snelheid van ontwikkeling. En dan hebben we het niet alleen over de ontwikkeling van software. Maar bijvoorbeeld ook over de ontwikkeling van kennis, procedures, producten, samenwerking, enzovoort. Ook daar geldt dat snelheid belangrijk is.

Aanpassingsvermogen

De geleerden zijn het er wel zo’n beetje over eens: Darwin had gelijk. “Niet de sterkste soort overleeft, noch de intelligentste; maar de soort die het best in staat is zich aan te passen aan een uitdagende omgeving.” Inmiddels weten we dat zijn beroemde stelling over biologische ontwikkeling, ook geldt voor professionele organismes (bedrijven, stichtingen, overheden etc). Aanpassen is onvermijdelijk.

Een verstandige organisatie is dus permanent bezig met ontwikkeling. Om geen achterstand op te lopen maar om bij te blijven. En, wie weet, af en toe een stukje voorop te lopen.